All in your hands

All in your hands

Ja, så heter det här verket. Jag tycker det är rätt så talande faktiskt. Och sant! Vi människor har så fantastiskt mycket förmågor om vi bara bara vågar ta steget och nyttja dem. Och det ligger helt på vårt eget ansvar att göra det. Det där egna ansvaret kan ju dock...